Silverlight | سیلورلایت

عینک ایمنی با چراغ LED

بسیاری از مشاغل هستند که نیاز به تجهیزات و لوازم ایمنی فردی دارند. در این مشاغل بر حسب فعالیت خطرناکی که انجام می شود می بایست کلیه نکات ایمنی در ان رعایت شود. یکی از لوازم مهم و ضروری برای بسیاری از مشاغل مانند، جوشکاری، فعالیت های آزمایشگاهی و … عینک ایمنی می باشد. عینک […]

بستن
مقایسه