Silverlight | سیلورلایت

چه رنگی برای چراغ LED رشد گیاهان نیاز دارم؟

اگر از چراغ LED رشد گیاهان استفاده می کنید و مدتی است متوجه شدید که عملکرد رشد گیاهان کمتر از حد متوسط ​​است، ممکن است رنگ چراغ هایی که استفاده کرده اید مناسب نباشد. چراغ ها با رنگ های مختلف اثرات متفاوتی روی رشد گیاهان دارند. با توجه به این که شما تلاش خود را می کنید […]

بستن
مقایسه