Silverlight | سیلورلایت

لزوم استفاده از روشنایی LED در بیمارستان

روشنایی در بیمارستان ها و درمانگاه های بهداشتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روشنایی این محیط ها باید شفاف و با کیفیت بالا باشد، به طوری که بیمار و کارکنان بیمارستان به ویژه پزشک و پرستار احساس راحتی کنند و در محیط مطلوبی ارائه خدمت داشته باشند. اگر چه بسیاری از بیمارستان ها و […]

بستن
مقایسه