Silverlight | سیلورلایت

لزوم استفاده از روشنایی هوشمند برای افراد معلول و کم توان

روشنایی هوشمند به طور گسترده هم برای نورپردازی داخلی و هم نورپردازی خارجی در محیط های تجاری، مسکونی و صنعتی استفاده می شود. اما در این مطلب لزوم استفاده از روشنایی هوشمند برای افراد معلول و کم توان بیان می شود. تکنولوژی و فن آوری های مربوط به آن به افرادی که دارای معلولیت جسمی، […]

بستن
مقایسه