Silverlight | سیلورلایت

تفاوت روشنایی و نورپردازی با یکدیگر در چیست؟

روشنایی و نورپردازی روشنایی و نورپردازی هر دو از علوم مهم مبحث روشنایی هستند. به صورت معمول و اصولی کلمه روشنایی در جایی کاربرد دارد که هدف دیدن اجسام و برخورد نکردن با اجسام دیگر ملاک می باشد. برای این که این هدف محقق شود علم روشنایی مکان های مشخصی را برای قرار دادن چراغ ها […]

بستن
مقایسه