Silverlight | سیلورلایت

کاربردهای LED در صنعت خودرو سازی

در حال حاضر کاربردهای LED در صنعت خودرو سازی بسیار متنوع و زیاد می باشد. اکثر رانندگان در شرایط دید ضعیف، به ویژه در شب، توانایی درک و محاسبه فاصله را ندارند. نور این توانایی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. علی رغم ترافیک سبک تر در جاده ها در شب، حدود ۴۰ درصد […]

بستن
مقایسه