Silverlight | سیلورلایت

کاربرد دمای رنگ در دکوراسیون و معماری داخلی

کاربرد دمای رنگ طیف گرم، اغلب در دکوارسیون منزل است. زیرا افراد در زیر نور این طیف بهتر به نظر می رسند. دمای رنگ طیف گرم حد فاصل ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ کلوین را شامل می شود. مقیاس اندازه گیری دمای رنگ همان گونه که قبلا نیز گفته شد “کلوین” است. دمای رنگ مشابه درجه دمای […]

بستن
مقایسه