Silverlight | سیلورلایت

دلایل جایگزینی دیمرها با کلیدهای سنتی

دیمرها وسایلی هستند که در مدار اکتریکی به صورت سری قرار می گیرند. و این قابلیت را دارند که ولتاژ را کنترل کنند. در واقع به بیانی دیگر از دیمرها برای کم یا زیاد کردن نور لامپ ها استفاده می شود. در این مطلب سعی شده است تا دلایلی را بیان کنیم تا برتری دیمرها […]

بستن
مقایسه