Silverlight | سیلورلایت

بخش های مهم چراغ در کنترل نور

کنترل کردن نور در یک چراغ روشنایی اهمیت زیادی دارد. این اهمیت زمانی بیشتر می شود که از نور برای نشان داده یک کالا به صورت ویژه استفاده شود. با کنترل کردن نور، دیگر نور به هدر نمی رود و متمرکز می شود.  ۱- دیفیوزر (Diffuser)  پخش کننده نور پخش کننده نور به منظور جلوگیری […]

بستن
مقایسه