Silverlight | سیلورلایت

شاخص تفکیک رنگ یا Color Rendering Index یا CRI چیست؟

شاخص تفکیک رنگ یا Color Rendering Index که به اختصار به آن CRI گفته می شود، توضیح می دهد که یک منبع نور با چه کیفیتی، زمینه دیده شدن رنگ یک شی را توسط چشم انسان فراهم می کند. این شاخص، مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ است که نشان می دهد یک “منبع نور معین” در […]

بستن
مقایسه